top of page

Zasady promocji "Dzień Kobiet 2023"

Poniższy regulamin przedstawia warunki skorzystania z promocji na Dzień Kobiet dostępnej od dnia 21.02.2023 r. do 8.02.2023 r. na wybrane usługi koloryzacji w Megan Studio przy ul. Koralowej 1/3 w Lublinie

Udział w promocji biorą wybrani styliści:

Czas trwania:

21.02.2023 - 8.03.2023*

*W tym czasie musi zostać zrealizowana usługa

Co jeśli byłam zapisana wcześniej w wybranym terminie?

Prosimy o jak najszybsze poinformowanie naszego salonu o chęci skorzystania z promocji - co najmniej 48 godzin przed terminem wykonania usługi.

Jakie usługi obejmuje promocja?

Koloryzacja odrostów - 25 %:

Koloryzacja włosów pigmentowanych na jednolity kolor. Do odrostu zaliczamy włosy, które odrosły 2-4 miesiące od poprzedniej koloryzacji. Koloryzacja ta dotyczy pigmentacji na kolor na tym samym poziomie, którym pokryta jest reszta włosów. 

Reszta koloryzacji - 15 %:

  Koloryzacje globalne o takich samych poziomach jasności oraz ciemniejszych w stosunku do aktualnego koloru posiadanego przez Klientkę.

Czego nie obejmuje promocja?

- Zastosowania w trakcie usługi technik Baleyage, Pojaśnień, Rozjaśnień, Dekoloryzacji (jakiekolwiek użycie rozjaśniacza)

- Usług i zabiegów pielęgnacyjnych

- Strzyżeń, upięć oraz modelowania

Regulamin promocji "Dzień Kobiet 2023"

 1. Organizatorem promocji jest:

Małgorzata Szwałek Megan Studio

​Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin
(81) 532 55 88

Postanowienia ogólne

 1. Fundatorem promocji jest Organizator.

 2. Promocja nie jest stworzona, administrowana ani sponsorowany przez firmy zewnętrzne.

Warunki uczestnictwa

 1. W promocji mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, osoby fizyczne. Warunkiem udziału w promocji jest przekazanie informacji Organizatorowi o chęci wzięcia udziału w promocji
  - za pomocą serwisu Booksy - wybierając konkretną promocyjną usługę
  - poprzez serwis z rodziny META (Instagram/Facebook) - minimum 48h przed terminem realizacji usługi
  - telefonicznie, podczas dokonywania rezerwacji lub w przypadku już zarezerwowanej wizyty minimum 48h przed terminem realizacji usługi

 2. Promocja trwa od 21.02.2023 do 8.03.2023 r.

 3. Realizacja promocji odbywa się wyłącznie w siedzibie Megan Studio przy ul. Koralowej 1/3 w Lublinie
   

Definicje Promocji:
  1. Koloryzacja Odrostu -  koloryzacja włosów pigmentowanych na jednolity kolor. Do odrostu zaliczamy włosy, które odrosły 2-4 miesiące od poprzedniej koloryzacji. Koloryzacja ta dotyczy pigmentacji na kolor na tym samym poziomie, którym pokryta jest reszta włosów. 

  2. Reszta Koloryzacji - koloryzacji globalnych o takich samych poziomach jasności oraz ciemniejszych w stosunku do aktualnego koloru posiadanego przez Klientkę.

  3. Rozjaśnienie - zastosowanie w trakcie usługi technik Baleyage, Pojaśnień, Rozjaśnień, Dekoloryzacji (jakiekolwiek użycie rozjaśniacza)

 

Zasady promocji

  1. Promocja "- 25%" dotyczy Koloryzacji Odrostu.

  2. Promocja "- 15%" dotyczy Reszty Koloryzacji

  3. Promocja nie obejmuje Rozjaśnienia

Realizacja usługi promocyjnej
  1. Realizacja usługi promocyjnej odbywa się w takich samych warunkach jak podczas realizacji standardowej usługi, jednak z zaznaczeniem i wykorzystaniem obniżenia ceny promocyjnej zaokrąglonej do 10 zł na korzyść Organizatora - regulamin salonu

  2. Promocje nie łączą się
 

Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia promocji prosimy zgłaszać mailowo na adres: meganstudio.lublin@gmail.com

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Klienta oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis "Dzień kobiet 2023 - reklamacja"

 3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.
   

Obowiązek informacyjny

 1. Informujemy, że administratorem danych osobowych uczestników promocji jest

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy

kontaktować się z Administratorem do adresem : 

Małgorzata Szwałek Megan Studio

​Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin
(81) 532 55 88

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, na podstawie art. 6 ust. 1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 UE (dalej: „RODO”). Dane zostały zebrane telefonicznie, przez portal Booksy lub osobiście w siedzibie salonu.

 2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usługi, w tym wydania, a także przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa.
   

Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby organizatora.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Promocji w trakcie jego trwania.

Informacja o zmianach będzie zamieszczona na profilu @meganstudio w serwisach META

 1. Biorąc udział w promocji, osoba fizyczna zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

Team (2 of 7).jpg

Justyna

T20221 (4 of 6).jpg

Paweł

T20221 (3 of 6).jpg

Daria

bottom of page