top of page

KONTAKT

Obsługa Klienta

Chętnie odpowiemy na Twoje pytania:

  • Telefonicznie od poniedziałku do piątku: 09:00 - 16:00

Godziny otwarcia:

  • Sklep MEGAN STUDIO: 24h/web

  • MEGAN STUDIO: pon-pt: 09:00 - 20:00; sob: 9.00-15.00

  • Adres: Koralowa 1/3, 20-583 Lublin

Rachunek bankowy: 24 1140 2004 0000 3102 7639 8472

  • youtube
  • TIK Tok
  • instagram
  • facebook
  • googlePlaces

Skontaktuj się z nami

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

ODSTĄPIENIE OD UMOWY – ZWROT TOWARU

Niniejszy paragraf Regulaminu, dotyczący odstąpienia od umowy (§7), nie dotyczy Klientów niebędących Konsumentami. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu zamówionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jego wydania Klientowi lub wskazanej przez niego osobie trzeciej innej niż kurier, a w przypadku umowy, która obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Zwracany towar powinien być w postaci nienaruszonej, zapakowany w oryginalne opakowanie, nieposiadające oznak użytkowania, wraz z załączonym dowodem zakupu oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru, Konsument może posłużyć się formularzem odstąpienia od umowy (formularz zwrotu) dostępnym na stronie www.meganstudio.net jednak nie jest to obowiązkowe. Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta. Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta Towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Towarów. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych Towarów lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania zwracanych Towarów. Zwrot kosztów zamówionego towaru obejmuje wszystkie otrzymane od Klienta płatności, jednakże zwrot kosztów przesyłki zamówionego towaru do Klienta nie obejmuje dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyrazi zgodę na inny sposób dokonania zwrotu płatności. Sklep Internetowy nie odbiera paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek za pobraniem. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w  odniesieniu do umów: o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy; w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym Towary grawerowane na życzenie Klienta; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami. W kwestiach odstąpienia od umowy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, Dz.U. Nr 22, poz. 271 – do umów zawartych do dnia 25 grudnia 2014 roku, oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827) – do umów zawartych od dnia 25 grudnia 2014 roku. Zwracany Towar należy przesyłać na adres biura MEGAN STUDIO, ul. Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin, z dopiskiem „ZWROT”.

REKLAMACJE

Sklep dokłada wszelkich starań, aby dostarczony Klientowi towar nie posiadał wad, jeśli jednak sprzedana rzecz ma wady, Klient, będący Konsumentem, ma prawo złożyć reklamację, zgodnie z wystawioną przez producenta towaru gwarancją lub obowiązującymi przepisami prawa. Reklamację należy składać w formie pisemnej przesyłając listem poleconym na adres naszego biura MEGAN STUDIO, ul. Koralowa 1//u3, 20-583 Lublin formularz reklamacji, wraz z załączoną kopią dowodu zakupu lub przesyłając reklamację drogą elektroniczną na adres e-mail: meganstudio.lublin@gmail.com. Reklamowany Towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie, dołączyć do niego dowód zakupu oraz opis reklamacji, o którym mowa w § 8 ust. 2 i przesłać na adres biura handlowego podany w § 8 ust. 2. Reklamacja Towaru zostanie rozpatrzona do 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Towaru Klient zostanie powiadomiony drogą pocztową lub elektroniczną.

REKLAMACJE W ZAKRESIE ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Sklep podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego Klient może zgłaszać, mailowo pod adres: meganstudio.lublin@gmail.com lub przy użyciu formularza reklamacyjnego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego. Sklep zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

bottom of page