top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności sklepu internetowego, działającego pod adresem www.meganstudio.net

Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Klientów za pośrednictwem sklepu internetowego, działającego pod adresem www.meganstudio.net

Administrator dokłada wszelkich starań i podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia poszanowania prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu.
Dane osobowe przekazywane przez Klientów przetwarzane są w sposób Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej : „RODO”).

Kto jest Administratorem danych osobowych?

Administratorem danych zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Małgorzata Szwałek MEGAN STUDIO ul. Koralowa 1/u3, 20-583 Lublin NIP: 712-21-08-475

Jaki jest cel pozyskiwania danych?

Korzystanie z naszej strony internetowej jest dobrowolne. Klient nie jest w żaden sposób zmuszany do przekazania danych osobowych. Jednakże nieprzekazanie pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się z nami za pośrednictwem poczty e – mail lub zapisu do newslettera.
Dane osobowe pozyskiwane przez Administratora są przetwarzane w celu :

 • założenia i prowadzenia konta Klienta, realizacji zamówień złożonych w sklepie internetowym www.meganstudio.net na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Administrator przetwarza dane osobowe w celu zarządzania zakupami dokonanymi w Sklepie Internetowym w celu przetwarzania zamówień, obsługiwania zwrotów oraz wysyłania powiadomień o statusie dostawy lub w przypadku jakichkolwiek problemów z dostawą produktów. Dodatkowo dane są używane do zarządzania płatnościami. Ponadto, dane używane są do przetwarzania reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych dotyczących produktów sprzedanych w Sklepie Internetowym.
  Dzięki danym osobowym Administrator może zidentyfikować Klienta i sprawdzić, czy jego wiek kwalifikuje do złożenia zakupów online, a także potwierdzić adres Klienta z podmiotami zewnętrznymi (np. dostarczającymi zamówienie)- w przypadku gdy będzie realizowana opcja zakupów z dostawą na wskazany przez Klienta adres.

 • oraz w celu bezpośredniej komunikacji z Klientem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, która również stanowi uzasadniony interes Administratora.
  W przypadku wyrażenia odrębnej zgody, dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu otrzymywania informacji handlowej przesyłanej przez Administratora drogą elektroniczną, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w zw. z art. 10 ust. 1 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w Sklepie internetowym.
  O każdej zmianie celu w jakim Administrator korzysta z danych osobowych Klienta, Administrator poinformuje Klienta niezwłocznie drogą mailową lub w formie pisemnej.

   

Jakie dane osobowe może przetwarzać Administrator?

Administrator nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z witryny.
 
Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez Sklep internetowy i przechowywane na komputerze Klienta zawierające pewne informacje związane z korzystaniem z witryny. Pliki cookies wykorzystywane są przez Sklep Internetowy w celu obsługi witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Klientowi interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Klienta zakupów.
 
Pliki cookies wykorzystywane przez Sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Klienta z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdy przypadku Klient może zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje przeglądarki internetowej.
 
Obok plików cookies Sklep Internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której nastąpiło wejście na witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji mogą zawierać tzw. “web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.
Administrator będzie przetwarzał następujące dane osobowe Klientów: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku Klientów nie będących konsumentami Administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Klienta.
Jeżeli Klient składa reklamację lub odstępuje od umowy, to przekazuje dane osobowe zawarte w treści reklamacji lub oświadczeniu o odstąpieniu od umowy, które obejmuję imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by złożyć reklamację lub odstąpić od umowy.
Podanie powyższych danych jest dobrowolne ale jest konieczne do realizacji umowy tj. poinformowania o realizacji zamówienia oraz dostarczeniu towaru. Podkreślamy, że Klient nie musi podawać tych danych, jeżeli nie chce korzystać ze wskazanych powyżej możliwości. Podanie numeru telefonu nie jest konieczne do wykonania umowy, ale jeżeli Klient chce mieć kontakt telefoniczny z administratorem lub kurierem celem sprawdzenia terminu realizacji zamówienia należy podać numer telefonu.
Administrator może wysyłać również newslettery oraz wiadomości marketingowe SMS na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a – tj. zgody Klienta udzielonej mi tuż przed zapisaniem się na newsletter oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego.

W jaki sposób Administrator dba o bezpieczeństwo danych?

Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Administrator stosuje wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony danych. Wszystkie połączenia związane z płatności elektronicznych, w przypadku wyboru takiej opcji, będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL. Dostęp do danych posiadają wyselekcjonowani pracownicy. Miejsce oraz sposób przetrzymywania danych ma zapewnić ich pełne bezpieczeństwo.

W celu bezpieczeństwa danych Klient musi zachować w poufności:

 • login i hasło do Witryny,
  -nie udostępniać loginu/hasła osobom trzecim,
  -wylogowanie się po zakończeniu korzystania ze Sklepu Internetowego,

 • posiadać oprogramowania antywirusowego na urządzeniach, z których korzysta do zrealizowania zakupów.
   

Jaki będzie okres przechowywania danych?

Zebrane dane osobowe będą przechowywane przez okres pozostawania zarejestrowanym użytkownikiem Sklepu Internetowego, a po rezygnacji z bycia użytkownikiem sklepu internetowego – przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

W przypadku użytkowania Sklepu Internetowego bez rejestracji dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania wszelkich uprawnień przysługujących sprzedawcy z tytułu zawarcia umowy sprzedaży, w tym dochodzenia roszczeń.

Kto będzie odbiorcą danych?

Administrator nie sprzedaje ich ani nie wymienia się danymi w celach marketingowych z podmiotami trzecimi. Dane przekazywane podmiotom zewnętrznym są używane tylko do świadczenia usług Administratora rzecz Klienta.
W przypadku Klienta, który ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
W przypadku Klienta, który korzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.
Administrator może również przekazywać dane dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i i tylko zgodnie z jego poleceniami.
Poza tym Administrator może przekazywać dane podwykonawcom świadczącym usługi w zakresie organizacji akcji marketingowych oraz podmiotom świadczącym usługi doradcze i audytowe. Dane są także powierzone do przetwarzania dostawcy usług hostingowych.

W ramach Witryny mogą pojawić się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Sklep Internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się przed ich odwiedzeniem. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
Obecnie dane przekazujemy następującym podmiotom:
serwis świadczący usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu oraz obsługi poczty elektronicznej
dostawca usługi newsletter w celu prowadzenia oraz wysyłki wiadomości email do
osób zapisanych do newslettera.

WIX - platforma hostingowa
Fondy – platforma za pośrednictwem, które dokonywane są płatności w sklepie internetowym
online, z którego korzystają kupujący w celu opłacenia dokonanego w sklepie zamówienia;
Usługi księgowe – firma wykonująca usługi księgowania w celu wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę, zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych.
Pomoc techniczna – w celu uzyskania wsparcia technicznego w zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty email.

Wtyczki do serwisów społecznościowych

Strona internetowa, z której korzystasz zawiera wtyczki do następujących serwisów społecznościowych: Facebook; Instagram.
Poprzez wtyczkę możesz bezpośrednio połączyć się z profilem Administratora na wskazanych serwisach. Serwisy mogą wówczas uzyskać informacje, że Klient odwiedza stronę Administratora ze swojego adresu IP.
Jeżeli Klient odwiedza stronę Administratora będąc jednocześnie zalogowanym na swoje profile społecznościowe, wówczas informacja o wizycie zostanie zarejestrowana w tych serwisach społecznościowych. Nawet jeżeli Klient nie jest zalogowany serwisy społecznościowe są w stanie pozyskiwać informacje o Twoim adresie IP.
W celu uniknięcia pozyskania informacji dotyczących wizyt Klienta na stronie Administratora, rekomendujemy wcześniejsze wylogowanie się z portali społecznościowych.

Piksel Facebooka

Piksel Facebooka umożliwia tworzenie reklam na Facebooku do osób, które odwiedziły stronę Administratora. Informacje zbierane od Klienta poprzez korzystanie z Piksela Facebooka są anonimowe, niemniej jednak mogą być łączone z innymi informacjami zebranymi w ramach platformy społecznościowej, jaką jest Facebook- dlatego też mogą powodować, że osoba fizyczna zostanie zidentyfikowana.
Administrator informuje, że korzysta z tego narzędzia w celach marketingu własnych produktów lub usług.

Czy dane Klienta są przekazywanie do Państw trzecich?

Przekazywanie danych osobowych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego odbywa się po spełnieniu jednego z następujących warunków:

 • przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, który uczestniczy w Programie Privacy Shield,

 • przetwarzanie jest realizowane przez podmiot, w stosunku do którego została wydana decyzja stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony

 • przetwarzanie jest realizowane przez podmiot w ramach wiążących reguł korporacyjnych.

Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców zostały opisane w politykach prywatności niżej wskazanych:
Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
Facebook – https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,

Jakie są prawa Klientów związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Klientom przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych,
prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii,
prawo żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
prawo żądania usunięcia danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację, która uzasadnia zaprzestanie przetwarzania objętego sprzeciwem,
prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzane są na podstawie umowy lub na podstawie zgody.
W zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, zgoda ta może zostać wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres korespondencyjny lub na nasz adres mailowy.
Aby skorzystać z powyższych praw Klient powinien się skontaktować z Administratorem – dane kontaktowe powyżej. Aby mieć pewność, że kontaktuje się z Administratorem i osoba uprawniona do złożenia wniosku, Administrator może poprosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających na skuteczne uwierzytelnienie i identyfikację.
Klientowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być przez zadane drogą korespondencji pocztowej na wskazany powyżej adres lub emailem na adres: meganstudio.lublin@gmail.com

bottom of page